10 hus/hytter (50 pe)

Biovac Biovac Dynamic 10

 

Biovac Dynamic 10 (FD50N GRP) består av en 25,8 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget skal ikke etterfylles med vann etter tømming, og det er ingen bevegelige deler i reaktoren. Kort sagt, et smart og trygt valg.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.  50 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Stort slamlager
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

 

Anlegget har til sammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Biovac FD50N GRP

Antall PE 50
Antall boehheter 10
Kapasitet 10000 liter/døgn
Effektivt slamlager 8100 liter
Lengde 6200 mm
Bredde 2400 mm
Høyde 3050 mm
Innløp fra bunn 2210 mm
Utløp fra bunn 2080 mm
⌀ Innløp 160 mm
⌀ Utløp 110 mm
⌀ Hals 2 X 600/800 mm
Evt. skjøtehals 500/1000 mm
Vekt 1050 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor 2xHP-200
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3,5-5,0 kWh/døgn
   
Elektrisk tilførsel 15A jordfeilautomat 30mA

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon Biovac Dynamic 10 (FD50N GRP)
Monteringsanvisning Biovac Dynamic 10 (FD50N GRP)
Brukerinstruks for anlegg med PLS-styring
Slamtømmeinstruks Dynamic (5-50N GRP)

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp