Har du fått pålegg fra kommunen din mht. utbedring av sanitært avløpsanlegg?

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor man starter og hvilke hensyn som skal tas når man skal etablere et nytt avløp. Vi har samlet noen punkter her vi håper kan være til hjelp. Om du ikke får svar på alt du lurer på her, står både Biovac og våre forhandlere til din disposisjon når du trenger oss.

1. 

Kan du koble deg til offentlig avløp?

2.

Hva krever kommunen?

  • Hvilke typer renseanlegg vil kommunen godkjenne?
  • Våre forhandlere har lokal kunnskap og vil kunne hjelpe deg med det du trenger å vite

3.

Kartlegg dine behov og dine muligheter

  • Riktig dimensjonering er viktig for at renseprosessen skal fungere godt. Som minimum regner man 5 pe (personekvivalenter) på et minirenseanlegg for 1 hus
  • Kontakt Biovac, så hjelper vi deg med å finne riktig anlegg

4.

Skaff deg oversikt og hent inn tilbud

  • Biovac har forhandlere som kan bistå med gravearbeid, rørlegging, elektrikerarbeid, skrive utslippssøknaden, osv.
  • Våre forhandlere kan påta seg hele jobben slik at du selv slipper å holde i alle trådene

5.

Velg Biovac, oss kan du stole på

  • Spør Biovac som er leverandør av alle typer renseløsninger. Vi vil veilede deg til den mest optimale renseløsningen for din eiendom og bruksmønster

6.

Riktig anlegg til rett sted

  • Et renseanlegg skal du leve med i lang tid. Det er derfor viktig at det er dimensjonert og installert riktig. Vårt mål er at du skal finne riktig anlegg basert på ditt behov og kommunens krav.
  • Biovac ivaretar servicen på anlegget. Vi har 24 timers utrykningsgaranti på service.
  • Se også Biovac Trygg

Bestill gratis befaring her