Misjon, visjon og verdier

Vi er gjester på vår egen klode. Og fordi våre liv på jorden er begrenset av tilgang på rent vann, er det vår naturgitte gave som mennesker å bidra til balanse i vårt sårbare økosystem. Fra det vill og vakre nært oss, til verden forøvrig.

Vår kamp handler om at alle skal kunne nyte naturen med visshet om at vi gir tilbake det vi ønsker fra den. En slags livsgaranti! En oppgave vi har ivaretatt med solide systemer uten datostempel i over 40 år.

Vår visjon er å sikre grunnlaget for alt liv.

Vår oppgave er å utvikle og tilrettelegge teknologi og tjenester som gir rent vann fra avløp.

Naturen gir. Vi gir tilbake. Rent vann. Bestandig.

Jobbe i Biovac

Vi er i dag 35 ansatte i Biovac. Flere av oss har vært her i godt over 15 år. Gjennom de 40 årene vi har eksistert som bedrift, har noen gått av med pensjon og andre har startet som lærlinger og dermed lagt et godt grunnlag for videre arbeidsliv. Vi verdsetter mangfold, og vi som jobber her har har mange, svært ulike roller, noe vi trives godt med.

I Biovac har vi gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi har en støttende og engasjerende ledelse som også bidrar til å skape et positivt og motiverende arbeidsmiljø. I tillegg har vi en åpen kommunikasjonskanal mellom kolleger og ledere, der vi kan uttrykke oss fritt og gi tilbakemeldinger. 

 

Ledige stillinger

Bærekraft

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert (@miljofyrtarn). Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere.

Ved å velge en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet, bidrar du til en mer bærekraftig fremtid.

 

Les mer

Historien

De første minirenseanleggene fra Biovac® ble lansert alt i 1982. Nordmannen Leif Rönsen hadde under slutten på 70-tallet vært på reise i USA, og med seg hjem hadde han ideer på avløpsrensing. Fra disse ideene utarbeidet Leif det første Biovac® minirenseanlegget.

Siden da har produktene blitt utviklet og renseprosessen enda renere. Men fortsatt skjer det utvikling og tilvirking av Biovac® renseanlegg i Norden, nærmere bestemt i Norge, rett utenfor Oslo.

Biovac® minirenseanlegg er med andre ord ikke bare tilpasset nordiske forhold, de er bygget for det. Ingen løse eller elektriske komponenter finnes i kamrene, pumpene drives for eksempel med luft. Konstruksjonen gir et driftssikkert og stabilt anlegg som er bygget for lang livstid. Flere renseanlegg fra 1982 er fortsatt i drift i dag.

Åpenhetsloven

Biovac Environmental Technology AS overholder gjeldende lovverk.

Vi har fokus på integrering, miljø, avfallshåndtering og energiforbruk. Vi verner om våre ansattes rettigheter og har integrerte varslingssystemer, kvalitetsstyring og vi prioriterer miljøsertifiserte leverandører.

 

Les mer

 

 TG20583     TG20108DNV   Sentral godkjenning   Miljøfyrtårn   CE   PIA