Åpenhetsloven

Biovac Environmental Technology AS bekrefter nedenstående punkter iht. Åpenhetsloven

 • Vi har kjennskap til og etterlever lovverk innenfor bedriftens virkeområde.
 • Vi har og etterlever en politikk for god sosial praksis, med fokus på integrering og mangfold.
 • Våre ansatte har organisasjonsfrihet.
 • Vi har internt fokus på miljø og jobber systematisk for å begrense vår påvirkning på det ytre miljø.
 • Vi har internt fokus på avfallshåndtering og arbeider med å sikre reduksjon, resirkulering og gjenbruk.
 • Vi er sertifisert innenfor flere standarder.
 • Vi innehar et kvalitetsstyringssystem og dette brukes aktivt i driften.
 • Vi har et godkjenningssystem for våre leverandører og gjennomfører aktsomhetsvurderinger av dem iht. gjeldende lover og regler.
 • Vi risikovurderer alle våre leveranser (avdelinger) med tanke på HMS.
 • Alle våre arbeidere har arbeidskontrakt.
 • Alle våre ansatte har mulighet til varsling av kritikkverdige forhold, uten frykt for represalier.
 • Vi innehar et energistyringssystem og kan levere data på energiforbruk.
 • Vi har et velfungerende sporbarhetssystem fra råvare til ferdigvare.
 • Vi har årlige revisjoner for å fange opp eventuelle avvik.
 • Vi prioriterer å bruke leverandører som har en sertifisering av betydning for miljø og/eller menneskeverd.