Mobile containeranlegg

5-500 pe

 

Mobile containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med kjøkken, etc.

Anleggene leveres i 10’ og 20’ isolerte containere med lys og varme, og plasseres på ferdig avrettet plate av grus, asfalt eller betong.

De minste containeranleggene er montert i 10’ containere og har enkel tilkobling både elektrisk og mekanisk - “plug and play”. De største anleggene er montert i 20’ containere og krever nedgravd kombitank bestående av mottakstank, pumpekammer og slamlager. Nødvendige rørføringer tilkobles av kunde til anlegget på utsiden av containervegg. Ved å investere i et containeranlegg kan alt avløpsvann behandles i et driftssikkert anlegg som enkelt kan demonteres og flyttes til nye prosjekter.

Om prosessen i Biovac mobile containeranlegg

Biovac® avløpsrenseanlegg er høygradige “aktiv slamanlegg” med kjemisk felling. Det benyttes en prosess med “porsjonsvis behandling”, noe som sikrer at alt avløpsvann får samme behandling uavhengig av variasjoner i tilrenning (SBRteknologi).

Dette er en velkjent prosess med optimal fjerning av både organisk stoff og fosfor. Prosessen gir dessuten høy nitrogenfjerning.

Biovac® avløpsrenseanlegg er bygget opp etter moderne prinsipper innen renseteknologi og tilfredsstiller dagens strenge miljøkrav.

Renseresultater

Den renseprosessen som Biovac® benytter gir meget gode og stabile renseresultater når det gjelder organisk materiale, fosfor og suspendert stoff. Garanterte resultater er 90% reduksjon av BOF5, 90% reduksjon av fosfor og 15 mg/l suspendert stoff. Reduksjonen av nitrogen i et standard SBR-anlegg er er på ca. 50%. Dersom det kreves ytterligere reduksjon av næringsstoffer eller bakterier i utslippsvannet kan Biovac levere hygieniseringsanlegg eller filterbasert etterpolering.

Drift/service

Igangkjøring, drift og service utføres av vårt landsdekkende nettverk med sertifiserte servicerepresentanter som innehar solid kunnskap og erfaring med Biovac® avløpsrenseanlegg. Containeranleggene kan også utstyres med fjernovervåking og fjernstyring til svært lave kostnader.

Driftskostnader

Anleggene er utformet slik at de kun igangsetter renseprosessen når det er tilstrekkelig med avløpsvann i mottakstanken. I perioder med lav eller ingen tilrenning vil anlegget stå på “vent”. Dette bidrar til blant annet lav slamproduksjon og lavt forbruk av kjemikalier, noe som igjen gir lavere driftskostnader.

Biovac mobile containeranlegg 5-500 pe

FOR 70 pe (Modell  xxxx)  
Høyde  
Diameter  mm
Diameter lokk  mm
Diameter innløp  mm
Diameter utløp  mm
   
Kapasitet liter/døgn
Strømforbruk kWt/døgn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon 
 
 
 
 
 
 
 
Emne
Containeranlegg
SALT

000 pe

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. I tillegg har de fått på plass et storkjøkken. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og avløp. 

Rehabilitering
Birketveit Renseanlegg

500 pe

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg for Birkeland kommune i eksisterende prosessbygg. Dette sparte kommunen for store summer.

Hovedrenseanlegg
Ytrehorn Renseanlegg

2260 pe

Biovac har i 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget ble beholdt for å redusere byggekostnader.

LES MER

Rehabilitering
Nye Røysing Renseanlegg

SBR 0315, 000 pe

Tekst

LES MER

SALT

000 pe

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. I tillegg har de fått på plass et storkjøkken. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og avløp. 

Birketveit Renseanlegg

500 pe

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg for Birkeland kommune i eksisterende prosessbygg. Dette sparte kommunen for store summer.

Ytrehorn Renseanlegg

2260 pe

Biovac har i 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget ble beholdt for å redusere byggekostnader.

LES MER

Nye Røysing Renseanlegg

SBR 0315, 000 pe

Tekst

LES MER

PROSJEKTERTE RENSEANLEGG

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess.

LES MER

ALT I EN TANK

Store prefabrikkerte Biovac® avløpsrenseanlegg for nedgraving passer spesielt godt der kunden ønsker en økonomisk løsning på steder hvor man ønsker å unngå store prosessbygg.

Les mer

BÆREKRAFTIG GJENBRUK

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes.

Les mer

MOBILE RENSEANLEGG

Containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med kjøkken, etc.

Les mer