<p>Alle som besøker SALT i Oslo kan være trygge på at alt avløpsvannet blir godt renset før det slippes ut i havnebassenget utenfor Langkaia – midt i Oslo. </p>

Alle som besøker SALT i Oslo kan være trygge på at alt avløpsvannet blir godt renset før det slippes ut i havnebassenget utenfor Langkaia – midt i Oslo. 

Hvordan SALT løste avløpsutfordringen midt i Oslo sentrum 

500 pe

 

Det mye omtalte SALT-prosjektet gjenoppsto på Langkaia i Oslo i 2018, etter å først ha blitt installert på Langsanden i Sandhornøy i Nord-Norge, og deretter i Bergen. 

 

SALT 

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. Hele prosjektet er midlertidig og skal vare frem til 31.oktober neste år. Likevel spares det på lite når planene til initiativtakerne skal realiseres. Blant annet har de fått på plass et storkjøkken som tidligere var brukt på Sukkerbiten ved Sørenga i Oslo. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og avløp. 

 

Utfordring med avløpsvann 

Å koble seg på et kommunalt renseanlegg i sentrum av Norges hovedstad og største by høres kanskje ut som en selvfølge, men dette var ikke mulig på Langkaia i Oslo. Å slippe urenset avløpsvann ut i havnebassenget i Oslo er heller ikke noe alternativ. Likevel fantes det en løsning. Løsningen ble et mobilt renseanlegg fra Biovac, et såkalt containeranlegg. Det er rett og slett et vanlig minirenseanlegg som normalt blir installert i kjelleren til privatboliger der hvor det ikke er mulig å koble seg til offentlig kloakk. Her er renseanlegget plassert inni en 20 fots container, og blir dermed enkelt å flytte på. En løsning som egnet seg godt til det nomadiske SALT-prosjektet, samtidig som at avløpsvannet renses før det slippes ut.   

 

Allerede i slutten av mars 2018 var Biovac sin servicetekniker, Magne Thoreid på plass da containeranlegget ble plassert, og koblet til bak SALT-saunaen.  Magne har jobbet for Biovac i over 30 år og har erfaring fra Østlandsområdet med alle typer anlegg både for private og for prosjekter som dette. Han innrømmer likevel at han aldri tidligere hatt «kontorutsikt» til operaen, og har kunnet jobbe med små avløpsrenseanlegg midt i Oslo sentrum.  

 

Store ambisjoner 

Initiativtakerne bak SALT har ambisjoner om å kunne tilby arenaen til mange typer arrangementer og har til nå blant annet hatt besøk av Ted Talks og NRK, der sistnevnte brukte dette til en lansering. Anlegget har også hatt mange spennende konsepter rundt kunst og musikk. 

 

 - Når man først går for et ambisiøst prosjekt som dette har vi vært opptatt av å ha gjennomtenkte løsninger som skal tåle mange typer arrangement, flere mennesker på en gang, og likevel kunne gi den komforten som er viktig i et slikt prosjekt. Vi ønsket å kunne tilby vanlige toaletter og ikke minst kunne tilby mat og drikke helt kompromissløst. Da ble valget ganske naturlig et containeranlegg fra Biovac, uttaler Erlend Mogård Larsen, initiativtaker bak SALT. 

  

 

  000 PE 
Rehabilitering   Mobilt containeranlegg
     
Prosjektavdelingen
Kontakt vår prosjektavdeling

Har du spørsmål rundt større avløpsrenseanlegg, store pumpestasjoner, mobile renseanlegg eller rehabilitering av eldre kommunale renseanlegg, står våre ingeniører og prosjektledere klare til å bistå deg

Kontakt oss

Referanseanlegg
SALT

000 pe

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. I tillegg har de fått på plass et storkjøkken. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og avløp.