Trykkinfiltrasjon

Ferdig dimensjonerte infiltrasjonsanlegg

 

I henhold til VA Miljøblad nr. 59

Dimensjonerte pakkeløsninger består av:

  • Slamavskiller med integrert støtenhet, evt. ekstern støtbelaster
  • Infiltrasjonspakke (Helsveiset manifold i PE, klargjorte infiltrasjonsrør og sammenstillingspakke)
  • Alarm for høyt vannivå, evt. styreskap for enkelte pakker
  • Peilerør

Disse komplette leveransene sikrer en enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.

Ferdig dimensjonerte trykkinfiltrasjonsanlegg krever prosjektering og selges kun via forhandler

Beskrivelse

Optimal renseeffekt og økt levetid

  • Løsningen gir optimal renseeffekt og reduserer faren for gjentetting av rensefilteret og infiltrasjonsrørene. 90 % rensing av fosfor (P) og organisk stoff (BOF) uten bruk av kjemikalier

Lave driftskostnader

  • Vi tilbyr rimelig serviceavtale for alle infiltrasjonspakker

Fleksibel anleggsløsning

  • Trykkinfiltrasjon tillater lange pumpelengder. Pumping gjør det mulig å løfte avløpsvannet og transportere det til et eget infiltrasjonsområde. Plassering av slamavskiller er således uavhengig av hvor infiltrasjonsanlegget legges

NIBIOs foretrukne renseløsning!

  • VA-konsulenter, hydrogeologer, samt NIBIO (tidligere jordforsk) anbefaler ofte infiltrasjon som førstevalg av renseløsning

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon Infiltrasjonspakker
FOR SAMLET AVLØPSVANN

Biovac minirenseanlegg er et miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke kan tilknyttes kommunalt avløp

LES MER

FOR GRÅVANN ELLER SAMLET AVLØPSVANN

Biovac filterbaserte renseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold, og er spesielt egnet for særskilt sårbare områder

LES MER

SLAMSIKRING OG EKSTRA RENSING

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset

LES MER

Komplette infiltrasjonspakker som sikrer enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.