Spørsmål og svar

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål, samt nyttige tips du som anleggseier kan dra nytte av.

Finner du ikke det du lurer på her, kan du kontakte oss, eller din lokale servicetekniker direkte.

 

FINN DIN LOKALE SERVICETEKNIKER

 • Har du et Biovac minirenseanlegg kan du vente 3-4 timer og se om alarmlampa slutter å lyse. Da har vannet i anlegget rukket å renne unna, og årsaken til alarmen er borte
 • Hvis alarmlampa ikke slukker, må du kontakte lokal servicetekniker. Gjelder alle anleggstyper

Å gå sammen med naboen(e) om et renseanlegg er kostnadsbesparende, men det er et par ting man bør huske på:

 • Det kan være lurt å opprette et sameie. Du finner mer info på www.brreg.no (Brønnøysundregisteret), eller i det minste en tinglyst avtale
 • Serviceavtale med Biovac tegnes med sameiet, eller eier av eiendommen som anlegget står på
 • Det er også sameiet, eller eier av eiendommen anlegget står på, som vil motta faktura for utført service. Fakturamottaker er da selv ansvarlig for deling av faktura mellom anleggets brukere

 

Ja, Biovac tilbyr finanisering via SVEA finans.

 • Du får svar på minutter
 • Gunstige rentebetingelser

Kontakt oss for mer informasjon.

 • Hva er Biovac Trygg?

  • Biovac Trygg er en utvidet serviceavtale som gir kunden forutsigbarhet når det gjelder driftskostnadene knyttet til Biovac minirenseanlegg. Biovac Trygg dekker utgifter til reparasjoner og utskifting av deler på anlegget etter at garantitiden er utløpt.

 • Når kan jeg tegne Biovac Trygg?

  • Du kan tegne Biovac Trygg ved kjøp av et Biovac Minirenseanlegg, eller senest før utløpet av garantitiden. Hvis du overtar en eiendom der den tidligere eieren hadde en gyldig avtale om Biovac Trygg, kan du velge å videreføre avtalen.

 • Hva dekkes av Biovac Trygg?

  • Biovac Trygg dekker utgifter knyttet til reparasjoner og delbytte på Biovac minirenseanlegg.

 • Hvordan fungerer prisene for Biovac Trygg?

  • Prisene avhenger av anleggstypen, og faktureres forskuddsvis i januar hvert år. Utgangspunktet har alltid vært å gi forutsigbarhet til kunden i forhold til kostnader forbundet med drift av Biovac minirenseanlegg. Ordningen er basert på reelle kostander erfart gjennom mange år, og at disse fordeles jevnt gjennom anleggets levetid.

 • Hva er kundens ansvar?

  • Kunden er selv ansvarlig for feil på anlegget som skyldes overlegg, uaktsomhet eller feil bruk. Slamtømming og rengjøring av anlegget er også kundens ansvar. Kosmetiske feil dekkes ikke av Biovac Trygg.

 • Hvordan fornyes avtalen?

  • Avtalen løper automatisk inntil den skriftlig sies opp av en av partene. Ved eierskifte kan ny eier velge å videreføre Biovac Trygg i sin serviceavtale.

Les mer om Biovac Trygg

Du kan fint bruke vanlige rengjøringsmidler i moderate mengder. Det som kan være lurt å huske på er at jo mer kjemikalier du tilfører i forhold til den totale vannmengden i anlegget, jo dårligere fungerer renseprosessen fordi bakteriene dør.

Av samme årsak bør du heller ikke bruke bakteriedrepende vaskemidler og avløpsåpnere.

Kaustisk soda kan fint benyttes. Viktig å skylle med mye vann etterpå (har du f.eks. brukt 250g kaustisk soda, bør du skulle med minst 10l vann). Husk vernebriller og gummihansker

Biovac tilbyr både eFaktura og Avtalegiro. Disse avtalene kan du tegne i nettbanken din. Ved tegning av eFaktura eller Avtalegiro vil administrasjonsgebyret bortfalle.

For å kunne opprette Avtalegiro og/eller eFaktura må du benytte KID-nummeret som stod på din forrige faktura.

Om du velger eFaktura kan evt. benytte ditt kundenummer som eFaktura-referanse (ID).

Fakturagebyr tilkommer så fremt du ikke har avtale om eFaktura/Avtalegiro.

En av de vanligste årsakene til at man opplever kloakklukt i eller rundt huset er at luftingen ikke er utført forskriftsmessig. Norsk Vann sine tekniske bestemmelser sier i kapittel 3.1.1.5 Ventilasjon:

   • I enhver bygning skal avløpsnettet ha minst en ventilasjonsledning med fritt atmosfærisk utløp
   • Ventilasjonsledningen kan ikke ha mindre dimensjon enn største sideledning på opplegget
   • Ventilasjonsledninger føres over tak og minst 2 000 mm til side for, eller 500 mm over, vindu eller ventilasjonstilførsel. Takavløp godkjennes ikke som ventilasjonsledning
   • Forbindelsen mellom sideledning og sekundærventilasjonsledning skal ligge minst 300 mm høyere enn det utstyret som har avløp til sideledningen
   • Minste dimensjon for ventilasjonsledning er DN 75 for sum normalvannmengde på maksimalt 5,0 l/s på nedfallsledningen. Dimensjonen må uansett ikke være mindre enn største dimensjon på sideledning som er tilknyttet nedfallsledningen
   • For felleslufting av inntil tre stående spillvannsledninger (nedfallsrør) brukes dimensjon DN 90. For felleslufting av flere enn tre stående spillvannsledninger brukes dimensjon DN 110
   • Vakuumventiler («lufteventiler») må i boliger plasseres på loft og ellers i overensstemmelse med produktets godkjenningsbetingelser
   • Ventilasjonsledninger i kalde rom skal isoleres
   • Du kan lese mer om de tekniske bestemmelsene her: https://www.norskvann.no/images/tones/PDF/Tekniske_bestemmelser.pdf