4 hus/hytter (20 pe)

Biovac Biovac Dynamic 4

 

Biovac Dynamic 4 (FD20N GRP) består av en 14 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget skal ikke etterfylles med vann etter tømming, og det er ingen bevegelige deler i reaktoren. Kort sagt, et smart og trygt valg.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

 

  20 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Stort slamlager
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

 

Anlegget har til sammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Biovac Biovac Dynamic 4

Antall PE 20
Antall boenheter 4
Kapasitet 4000 liter/døgn
Effektivt slamlager 6500 liter
Lengde 4920 mm
Bredde 2020 mm
Høyde 2570 mm
Innløp fra bunn 1860 mm
Innløp fra topp 710 mm
Utløp fra bunn 1730 mm
Utløp fra topp 840 mm
⌀ Innløp 110 mm
⌀ Utløp 110 mm
⌀ Hals 600/800 mm
Evt. skjøtehals 500/1000 mm
Vekt 690 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor HP-200, 230V
Styring Biovac SBR Controller
Strømforbruk 3-4 kWh/døgn
Elektrisk tilførsel 15A jordfeilautomat 30mA

Last ned PDF

Produktinformasjon Biovac Dynamic 4 (FD20N GRP)
Monteringsanvisning Biovac Dynamic 4 (FD20N GRP)
Brukerinstruks for anlegg med Biovac SBR Controller
Slamtømmeinstruks Dynamic (5-50N GRP)

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp