8 hus/hytter (40 pe)

Biovac Biovac Dynamic 8

 

Biovac Dynamic 8 (FD40N GRP) består av en 17,2 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget skal ikke etterfylles med vann etter tømming, og det er ingen bevegelige deler i reaktoren. Kort sagt, et smart og trygt valg.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

 

  40 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Stort slamlager
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

 

Anlegget har til sammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Biovac Biovac Dynamic 8

Antall PE 40
Antall boenheter 8
Kapasitet 8000 liter/døgn
Effektivt slamlager 6400 liter
Lengde 7080 mm
Bredde 2020 mm
Høyde 2570 mm
Innløp fra bunn 1860 mm
Innløp fra topp 710 mm
Utløp fra bunn 1730 mm
Utløp fra topp 840 mm
⌀ Innløp 160 mm
⌀ Utløp 110 mm
⌀ Hals 2X600/800 mm
Evt. skjøtehals 500/1000 mm
Vekt 970 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor 2xHP-120
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3,5-5,0 kWh/døgn
   
Elektrisk tilførsel 15A jordfeilbryter 30mA

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon Biovac Dynamic 8 (FD40N GRP)
Monteringsanvisning Biovac Dynamic 8 (FD40N GRP)
Brukerinstruks for anlegg med PLS-styring
Slamtømmeinstruks Dynamic (5-50N GRP)

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp