En sparringspartner med gode løsninger 

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

Intervju med Eskil Møllegaard, Teknisk direktør i Biovac Environmental Technology AS

Mange av de renseanleggene som prosjekteres blir langt dyrere enn nødvendig. Ofte skyldes dette at det legges inn mer omfattende utstyr og løsninger i byggene enn det som trengs. Slike tillegg kan bli svært fordyrende. Et eksempel er Åmdals verk i Tokke kommune. Her hadde kommunen brukt eksterne konsulenter som hadde overdrevet de egentlige behovene. Resultatet ble at kommunen fikk beskrevet et anlegg de ikke hadde råd til å bygge. 

– Da kommunen tok kontakt med oss, prosjekterte vi heller et anlegg der vi tok utgangspunkt i det eksisterende renseanlegget. Vi foreslo nøkterne løsninger som dekket behovene, uten at noen av løsningene var ekstravagante. På den måten halverte vi nesten prisen som kommunen måtte ut med, forklarer Eskil Møllegaard. Han er prosjektdirektør i Biovac, et selskap som har spesialisert seg på å levere tidsriktige kloakkrenseanlegg.  

Mange renseanlegg må oppgraderes 

Kravene om rensing av kloakk og avløpsvann blir stadig strengere. Samtidig er det mange kommuner som ser behovet for å rydde opp i løsninger som ikke lenger er gangbare. 

– På 80-tallet ble det laget mange renseløsninger som ikke er bra nok i dag. Selve rensingen kan være for dårlig, men det kan også være forhold som knytter seg til HMS på renseanlegget. Vi ser ofte gamle anlegg der det er åpne vannspeil. Da går driftsoperatørene nærmest i en konstant kloakkdunst, og det er ikke godt nok i våre dager, sier Møllegaard. 

Tidlig innsats 

Biovac ser det som en fordel at de kommer tidlig inn i prosjektene. – Vi bidrar gjerne med ompetanse, og kan foreslå løsninger tidlig i prosjektfasen uten å ta betalt for de timene vi bruker. Håpet er bare at vi får være med å gi pris på anlegget det er snakk om, fortsetter Møllegaard. 

Nettopp denne tilnærmingen kan spare kommunene for store kostnader knyttet til konsulenter, og siden Biovac også setter sin ære i gjenbruk, kan det bli ytterligere besparelser. Møllegaard forklarer: – Ofte kan selve bygningsmassen fortsatt brukes hvis den modifiseres istedenfor å sette opp et helt nytt bygg. Vi ser alltid etter muligheter der vi for eksempel benytter eksisterende bassenger fremfor å støpe nye, eller utnytte fundamenter som allerede finnes. Da slipper vi ofte omfattende gravearbeider og støping. Utstyret som har med selve renseprosessen å gjøre må som regel skiftes ut i sin helhet, men for øvrig prøver vi å gjenbruke mest mulig. 

Fleksible systemer 

Siden Biovac modulbygger anleggene sine, har de også mulighet til å lage svært fleksible løsninger både med tanke på hvilke moduler som skal benyttes og hvordan de kan plasseres. Å bygge i moduler betyr også at de kan skifte ut deler av eksisterende anlegg, men la de delene som fungerer godt få leve videre i kombinasjon med nye moduler. Reaktorene, som er tanker der selve renseprosessen pågår, kan endres både i størrelse og i antall. Dermed kan de plasseres i eksisterende bassenger, oppå dekke i et eksisterende anlegg, eller utendørs. En fellesnevner for anleggene som Biovac leverer er at prosessen er lukket, uten åpne vannspeil. – Gasstette lokk og luker gjør at mange av dem som besøker våre anlegg reagerer på at det ikke lukter noe, og sånn syns vi det bør være, sier Møllegaard. 

En solid leverandør 

Biovac er en totalleverandør som har eksistert i over 40 år. De innehar all kompetanse fra prosessingeniører, prosjektledere, elektrikere og eksperter på automasjon i egen organisasjon, og kan derfor ta hånd om hele prosessen. – Vi kan ofte løse kundens utfordring langt rimeligere enn det som gjerne blir forespeilet. Derfor er vi mer enn åpne for å ta en liten gratis jobb på noen timer slik at vi kan skissere en løsning og anslå en pris. På den måten kan oppdragsgiverne få et utgangspunkt å jobbe videre med uten store kostnader. Vi vil med andre ord gjerne være en sparringspartner og finne frem til gode løsninger tilpasset kundens reelle behov, avslutter Møllegaard. 

Er du privatperson og har fått pålegg fra kommunen om å utbedre eksisterende avløp til hus eller hytte? Eller kanskje du skal etablere et nytt privat avløpsanlegg? Vi tilbyr også finansiering!

Planlegger og utvikler du hytte-/boligfelt? Eller er du en grunneier med planer om å utvikle eiendom for bolig og/eller næringsformål? Eller driver du anleggsvirksomhet, og trenger et midlertidig avløpsanlegg til f.eks. brakkerigg?

Søker du informasjon om nyetablering av kommunalt avløp, eller rådgiving og rehabilitering av eksisterende kommunalt avløpsanlegg?

Emne
MinirenseanleggSameie
Kun et steinkast unna Eidsvollsbygningen finner du "Biovac-kroken"

Langs en pittoresk grusvei i Eidsvoll kommune har naboer oppdaget verdien av samarbeid - også når det gjelder avløp. 

Les mer

MinirenseanleggSertifisering

Biovac - Den første i bransjen med sertifisert servicesystem og personsertifiserte serviceteknikere

Biovac feirer at vi har bestått SINTEF Certifications revisjon av vårt servicesystem. Dette gjør oss til den første i vår bransje som gjennomgår en slik omfattende evaluering. Resultatet er en anerkjennelse av vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet gjennom flere tiår.

Les mer

MinirenseanleggEtterpolering
UV uten gjengroing - Robust løsning for bakteriefjerning

I mer enn 40 år har Biovac vært en ledende pioner innen avløpsteknologi, og vi har observert et økende behov for effektive og enkle etterpoleringsløsninger. Vi er nå stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment - Biovac UV-Syklon. 

Les mer

MinirenseanleggSameieBefaring
En suksesshistorie i avløpsrensing 

I den lille bygda Vannfjord står innbyggerne overfor en utfordrende situasjon. Kommunen har pålagt alle husstander som ikke er koble til offentlig avløp, om å oppgradere sine avløpssystemer.  

Les mer

Infiltrasjon
Biovac, din samarbeidspartner på avløpsløsninger - også infiltrasjonsanlegg

Mange steder i Norge er tradisjonell infiltrasjonsløsning den foretrukne løsningen for rensing av private avløp der man ikke kan koble seg på offentlig kloakk. 

Les mer

Avløpsvalg
Avløpsanlegget – Et valg for hele livet

Det finnes mange ting å tenke på når du skal skifte ut avløpet, og det kan være vanskelig å velge riktig. Vi går gjennom prosessen og kommer med smarte tips og råd før du gjør en av de viktigste investeringene i ditt liv.

Les mer

BiovacTryggMinirenseanlegg
Markedets mest generøse serviceavtale

Intervju med Anett Ingier Ottesen, Salgs- og Markedsdirektør i Biovac

Serviceavtalen er helt unik og ingen andre kan tilby det samme. I praksis betyr dette at dersom noe går i stykker etter garantiperioden, eller hvis det oppstår stopp i anlegget, dekker Biovac Trygg kostnadene.

Les mer

AvløpsvalgRenseprosess
Slik fungerer renseanlegget

Mange tror at minirenseanlegg er avanserte, ømfintlige og krever konstant overvåkning. Tvert imot så bygger moderne renseteknikk på enkle prinsipper og tilbyr maksimal kontroll på renseprosessen. Den aktive renseteknikken i et minirenseanlegg byr på helt andre muligheter.  

Les mer

RehabiliteringHovedrenseanlegg
En sparringspartner med gode løsninger 

Intervju med Eskil Møllegaard, Teknisk direktør i Biovac

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

Les mer

IndustriVannrensing
Biovac leverer system for resirkulering av vann til ledende norsk industribedrift

Biovac Environmental Technology AS (Biovac) har signert avtale om leveranse av et fullautomatisert resirkuleringsanlegg til en ledende norsk industribedrift.

Les mer

Hytteavløp
Tar høyde for spesielle forhold ved fjellets fot 

Foto: RAM Arkitektur AS, Lillehammer

Fjellpioneren Knud O. Vole bygde Juvasshytta i 1884, som overnattingssted for dagsturister til Galdhøpiggen, Nord-Europas høyeste fjell (2468.8 m). Det nye renseanlegget er etter alt å dømme Europas høyest beliggende anlegg basert på biokulturer.  

Les mer

HytteavløpMinirenseanlegg
Biovac renseanlegg øker standarden for hytteeiere 

Rune er nå i gang å skal realisere hyttedrømmen. Nok en gang har han funnet drømmetomten og da har et minirenseanlegg fra Biovac blitt et selvsagt valg.  

Les mer

Hytteavløp
Kloakkering av turisthytter

Turisthytter kan være en utfordring å kloakkere av forskjellige årsaker. Man må ta hensyn til plassering, synlighet, luktproblematikk samt dimensjonering, som sammen utgjør mange variabler. Biovac er en leverandør som kan ta hensyn til alle disse forholdene på en god måte. 

Les mer