Slik fungerer renseanlegget 

Mange tror at minirenseanlegg er avanserte, ømfintlige og krever konstant overvåkning. Tvert imot så bygger moderne renseteknikk på enkle prinsipper og tilbyr maksimal kontroll på renseprosessen. 

Med passiv renseteknikk, som f.eks. sandfilter, renser man avløpsvannet gjennom filtrering. Den aktive renseteknikken i et minirenseanlegg byr på helt andre muligheter.  

Gjennom å aktivt rense avløpsvannet ved hjelp av mikrobiologi kan man styre og overvåke renseprosessen på en helt annen måte. Om det rensede vannet av en eller annen grunn ikke skulle holde tilstrekkelig bra kvalitet kan den aktive prosessen justeres for optimal rensing. I dag finnes det to ulike teknikker som benyttes i minirenseanlegg. 

 

Satsvis rensing 

Avløpsvannet havner først i renseanleggets mottakskammer der store partikler i slammet synker til bunns. Vannet føres så videre til pumpekammeret der det samles til det når en viss mengde, Ca. 200 liter for én husholdning. Siden pumpes vannet over til reaktorkammeret. Her skjer rensingen ved at det tilføres store mengder luft som næring til de bakterier og mikroorganismer som finnes naturlig i avløpsvannet. I slutten av prosessen tillsettes et flokkuleringsmiddel som binder fosforet, og som siden synker til bunns og blir til slam. Det tilsettes svært liten mengde i slutten av prosessen, og forstyrrer ikke bakterienes renseprosess. 

Videre går prosessen over til sedimentering. Slampartiklene synker nå til bunnen. I slampartiklene finner man store mengder bakterier samt fosforet som flokkuleringsmiddelet har bundet til seg. Når slammet har sedimentert, finner man det rensede avløpsvannet øverst i reaktorkammeret og kan nå pumpes ut av renseanlegget. Slammet pumpes tilbake til mottakskammeret, og med sin bakteriekultur er det klart til å rense neste porsjon med avløpsvann. 

 

Gjennomstrømmingsteknikk 

I et minirenseanlegg med gjennomstrømming innledes renseprosessen med at avløpsvannet slamavskilles. Det skjer ved at vannet renner eller pumpes mellom ulike kammer inne i renseanlegget. Deretter føres vannet videre til et kammer for lufting.  

Det finnes to ulike måter å fjerne fosfor i et renseanlegg med gjennomstrømmingsteknikk. Den ene måten gjennom å tilsette et flokkuleringsmiddel, vanligvis i forbindelse med lufting. Den andre måten er å la vannet passere en såkalt kalkfelle. Hit kommer vannet i så fall etter avsluttet lufting. På grunn av den høye pH-verdien binder kalken fosforet i avløpsvannet. Ettersom pH-nivået i kalken synker behøver kalksekken å byttes. Dette gjøres som regel med kranbil ettersom sekken normalt veier flere hundre kilo.  

Kostnaden for å rense ut fosforet blir generelt høy ved gjennomstrømmingsteknikk. Håndteringen av kalkavfallet er en fordyrende omstendighet. Dessuten krever et gjennomstrømmingsanlegg relativt høy dosering av flokkuleringsmiddel. 

MinirenseanleggSameie
Kun et steinkast unna Eidsvollsbygningen finner du "Biovac-kroken"

Langs en pittoresk grusvei i Eidsvoll kommune har naboer oppdaget verdien av samarbeid - også når det gjelder avløp. 

Les mer

MinirenseanleggEtterpolering
UV uten gjengroing - Robust løsning for bakteriefjerning

I mer enn 40 år har Biovac vært en ledende pioner innen avløpsteknologi, og vi har observert et økende behov for effektive og enkle etterpoleringsløsninger. Vi er nå stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment - Biovac UV-Syklon. 

Les mer

MinirenseanleggSameieBefaring
En suksesshistorie i avløpsrensing 

I den lille bygda Vannfjord står innbyggerne overfor en utfordrende situasjon. Kommunen har pålagt alle husstander som ikke er koble til offentlig avløp, om å oppgradere sine avløpssystemer.  

Les mer

MinirenseanleggSertifisering

Biovac - Den første i bransjen med sertifisert servicesystem og personsertifiserte serviceteknikere

Biovac feirer at vi har bestått SINTEF Certifications revisjon av vårt servicesystem. Dette gjør oss til den første i vår bransje som gjennomgår en slik omfattende evaluering. Resultatet er en anerkjennelse av vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet gjennom flere tiår.

Les mer

Infiltrasjon
Biovac, din samarbeidspartner på avløpsløsninger - også infiltrasjonsanlegg

Mange steder i Norge er tradisjonell infiltrasjonsløsning den foretrukne løsningen for rensing av private avløp der man ikke kan koble seg på offentlig kloakk. 

Les mer

Avløpsvalg
Avløpsanlegget – Et valg for hele livet

Det finnes mange ting å tenke på når du skal skifte ut avløpet, og det kan være vanskelig å velge riktig. Vi går gjennom prosessen og kommer med smarte tips og råd før du gjør en av de viktigste investeringene i ditt liv.

Les mer

MinirenseanleggSameie
Kun et steinkast unna Eidsvollsbygningen finner du "Biovac-kroken"

Langs en pittoresk grusvei i Eidsvoll kommune har naboer oppdaget verdien av samarbeid - også når det gjelder avløp. 

Les mer

MinirenseanleggEtterpolering
UV uten gjengroing - Robust løsning for bakteriefjerning

I mer enn 40 år har Biovac vært en ledende pioner innen avløpsteknologi, og vi har observert et økende behov for effektive og enkle etterpoleringsløsninger. Vi er nå stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment - Biovac UV-Syklon. 

Les mer

MinirenseanleggSameieBefaring
En suksesshistorie i avløpsrensing 

I den lille bygda Vannfjord står innbyggerne overfor en utfordrende situasjon. Kommunen har pålagt alle husstander som ikke er koble til offentlig avløp, om å oppgradere sine avløpssystemer.  

Les mer

MinirenseanleggSertifisering

Biovac - Den første i bransjen med sertifisert servicesystem og personsertifiserte serviceteknikere

Biovac feirer at vi har bestått SINTEF Certifications revisjon av vårt servicesystem. Dette gjør oss til den første i vår bransje som gjennomgår en slik omfattende evaluering. Resultatet er en anerkjennelse av vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet gjennom flere tiår.

Les mer

Infiltrasjon
Biovac, din samarbeidspartner på avløpsløsninger - også infiltrasjonsanlegg

Mange steder i Norge er tradisjonell infiltrasjonsløsning den foretrukne løsningen for rensing av private avløp der man ikke kan koble seg på offentlig kloakk. 

Les mer

Avløpsvalg
Avløpsanlegget – Et valg for hele livet

Det finnes mange ting å tenke på når du skal skifte ut avløpet, og det kan være vanskelig å velge riktig. Vi går gjennom prosessen og kommer med smarte tips og råd før du gjør en av de viktigste investeringene i ditt liv.

Les mer

BiovacTryggMinirenseanlegg
Markedets mest generøse serviceavtale

Intervju med Anett Ingier Ottesen, Salgs- og Markedsdirektør i Biovac

Serviceavtalen er helt unik og ingen andre kan tilby det samme. I praksis betyr dette at dersom noe går i stykker etter garantiperioden, eller hvis det oppstår stopp i anlegget, dekker Biovac Trygg kostnadene.

Les mer

AvløpsvalgRenseprosess
Slik fungerer renseanlegget

Mange tror at minirenseanlegg er avanserte, ømfintlige og krever konstant overvåkning. Tvert imot så bygger moderne renseteknikk på enkle prinsipper og tilbyr maksimal kontroll på renseprosessen. Den aktive renseteknikken i et minirenseanlegg byr på helt andre muligheter.  

Les mer

RehabiliteringHovedrenseanlegg
En sparringspartner med gode løsninger 

Intervju med Eskil Møllegaard, Teknisk direktør i Biovac

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

Les mer

IndustriVannrensing
Biovac leverer system for resirkulering av vann til ledende norsk industribedrift

Biovac Environmental Technology AS (Biovac) har signert avtale om leveranse av et fullautomatisert resirkuleringsanlegg til en ledende norsk industribedrift.

Les mer

Hytteavløp
Tar høyde for spesielle forhold ved fjellets fot 

Foto: RAM Arkitektur AS, Lillehammer

Fjellpioneren Knud O. Vole bygde Juvasshytta i 1884, som overnattingssted for dagsturister til Galdhøpiggen, Nord-Europas høyeste fjell (2468.8 m). Det nye renseanlegget er etter alt å dømme Europas høyest beliggende anlegg basert på biokulturer.  

Les mer

HytteavløpMinirenseanlegg
Biovac renseanlegg øker standarden for hytteeiere 

Rune er nå i gang å skal realisere hyttedrømmen. Nok en gang har han funnet drømmetomten og da har et minirenseanlegg fra Biovac blitt et selvsagt valg.  

Les mer

Hytteavløp
Kloakkering av turisthytter

Turisthytter kan være en utfordring å kloakkere av forskjellige årsaker. Man må ta hensyn til plassering, synlighet, luktproblematikk samt dimensjonering, som sammen utgjør mange variabler. Biovac er en leverandør som kan ta hensyn til alle disse forholdene på en god måte. 

Les mer