Hvor lang levetid har et avløpsrenseanlegg?

 

Å si noe om levetiden til avløpsrenseanlegg blir som å si noe om gjennomsnittslengden på fisk. Svaret er i beste fall en kvalifisert gjetning.

Når det gjelder renseanlegg finnes det mange faktorer som spiller inn, som bruk, service, installasjon, rensekrav og tilgang til reservedeler, blant annet. Etter en stund i drift vil ingen anlegg fungere helt likt. Derfor er det utfordrende å gi en generell levetid. Likevel kan vi si noe om hvor lenge anlegg har vært i drift, og det kan gi oss en indikasjon på forventet levetid.

Biovac startet opp i 1982, og de første anleggene som ble levert, ble kalt Biovac Husanlegg. I perioden 1982-1997 ble det levert litt over 2000 Husanlegg fra Biovac. I 2023 er over 1000 av disse anleggene fortsatt i drift, og mange fungerer like bra i dag som den dagen de ble tatt i bruk.

Til tross for dette vil vi si at Biovac Husanlegg nå har nådd sin maksimale levetid, uavhengig av hvor godt de enkelte anleggene fortsatt fungerer. Biovac Husanlegg ble tatt ut av produksjon for 21 år siden og erstattet med nyere og mer effektive avløpsanlegg.

Tilgangen til reservedeler for de eldre Husanleggene begynner å bli en utfordring, og enda viktigere, rensekravene har endret seg. Kravene til utslipp er mye strengere nå enn tidligere.

Selv om noen kommuner fortsatt godkjenner vanlige 2-kamret slamavskillere, er de fleste steder kravene til rensing av sanitært avløpsvann 90 % reduksjon av fosfor og 90 % eller 70 % reduksjon av BOF5. Dette er krav som alle nyere avløpsrenseanlegg må kunne oppfylle (gjelder for samlet avløpsvann).

Hva kan vi da konkludere med? Vi mener at et Biovac renseanlegg har en mulig levetid på 30-40 år, forutsatt riktig installasjon og bruk, jevnlig service, tilgang til reservedeler og uendrede krav fra forurensningsmyndighetene.

Lenge leve Biovac!

MinirenseanleggSameie
Kun et steinkast unna Eidsvollsbygningen finner du "Biovac-kroken"

Langs en pittoresk grusvei i Eidsvoll kommune har naboer oppdaget verdien av samarbeid - også når det gjelder avløp. 

Les mer

MinirenseanleggSertifisering

Biovac - Den første i bransjen med sertifisert servicesystem og personsertifiserte serviceteknikere

Biovac feirer at vi har bestått SINTEF Certifications revisjon av vårt servicesystem. Dette gjør oss til den første i vår bransje som gjennomgår en slik omfattende evaluering. Resultatet er en anerkjennelse av vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet gjennom flere tiår.

Les mer

MinirenseanleggEtterpolering
UV uten gjengroing - Robust løsning for bakteriefjerning

I mer enn 40 år har Biovac vært en ledende pioner innen avløpsteknologi, og vi har observert et økende behov for effektive og enkle etterpoleringsløsninger. Vi er nå stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment - Biovac UV-Syklon. 

Les mer