Biovac leverer system for resirulering av vann til ledende norsk industribedrift

Biovac Environmental Technology AS (Biovac) har signert avtale om leveranse av et fullautomatisert resirkuleringsanlegg til en ledende norsk industribedrift. Selskapet er ledende innen næringsmidler og har en betydelig vannforbrukende produksjonslinje.

«For denne kunden er leveringsdyktighet av store mengder vann som holder høy hygienisk kvalitet kritisk viktig. I tillegg kommer miljøaspektet, og ikke minst den økonomiske siden ved å resirkulere store mengder av vannet de forbruker» sier Eskil Møllegaard, CTO hos Biovac. «Det er en stor investering, men ikke i et helhetsbilde. Det blir vesentlig dyrere å kjøpe hele vannbehovet fra drikkevannsnettet, for deretter å betale for å slippe det brukte vannet til kommunalt avløp» sier Møllegaard. Eskil Møllegaard, CTO i Biovac Environmental Technology AS.

Biovac skal levere et fullautomatisert resirkuleringsanlegg med en gjenvinningsgrad på ca 70%. Kontraktsfestet løsning er dimensjonert for 650.000 m3 per år, en løsning som også er tilrettelagt for fremtidige utvidelser ved behov.

«Kort fortalt består løsningen av en kombinasjon av en rotosieve (0,5mm spalteåpning), et forfilter (200 my) etterfulgt av ultrafiltrering og så nanofiltrering» sier Dr. Ing. Polina Pilipenko hos Biovac. «Før det rensede vannet går inn i produksjonslinjen igjen benyttes UV-aggregater som det siste trinnet for hygienisering» avslutter hun.

Polina Pilipenko, Dr. Ing./Forsknings- og utviklingssjef hos Biovac Environmental Technology AS Biovac har gjennom flere år drevet forskning og utvikling for å komme frem til en optimal løsning for denne fabrikken. Den første pilottesten som la grunnlaget for dagens løsning skriver seg tilbake til 2010. Arbeidene med anlegget er påbegynt, og det skal ferdigstilles innen 1/3 2022.

Ønsker du mer informasjon om leveransen, kontakt Chief Technical Officer i Biovac; Eskil Møllegaard på eskil@biovac.no eller 934 09 109

Emne
Kun et steinkast unna Eidsvollsbygningen finner du "Biovac-kroken"

Langs en pittoresk grusvei i Eidsvoll kommune har naboer oppdaget verdien av samarbeid - også når det gjelder avløp. 

Les mer

Biovac - Den første i bransjen med sertifisert servicesystem og personsertifiserte serviceteknikere

Biovac feirer at vi har bestått SINTEF Certifications revisjon av vårt servicesystem. Dette gjør oss til den første i vår bransje som gjennomgår en slik omfattende evaluering. Resultatet er en anerkjennelse av vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet gjennom flere tiår.

Les mer

UV uten gjengroing - Robust løsning for bakteriefjerning

I mer enn 40 år har Biovac vært en ledende pioner innen avløpsteknologi, og vi har observert et økende behov for effektive og enkle etterpoleringsløsninger. Vi er nå stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment - Biovac UV-Syklon. 

Les mer

En suksesshistorie i avløpsrensing 

I den lille bygda Vannfjord står innbyggerne overfor en utfordrende situasjon. Kommunen har pålagt alle husstander som ikke er koble til offentlig avløp, om å oppgradere sine avløpssystemer.  

Les mer

Biovac, din samarbeidspartner på avløpsløsninger - også infiltrasjonsanlegg

Mange steder i Norge er tradisjonell infiltrasjonsløsning den foretrukne løsningen for rensing av private avløp der man ikke kan koble seg på offentlig kloakk. 

Les mer

Avløpsanlegget – Et valg for hele livet

Det finnes mange ting å tenke på når du skal skifte ut avløpet, og det kan være vanskelig å velge riktig. Vi går gjennom prosessen og kommer med smarte tips og råd før du gjør en av de viktigste investeringene i ditt liv.

Les mer