Kloakkering av turisthytter

Turisthytter kan være en utfordring å kloakkere av forskjellige årsaker. Man må ta hensyn til plassering, synlighet, luktproblematikk samt dimensjonering, som sammen utgjør mange variabler.

Biovac er en leverandør som kan ta hensyn til alle disse forholdene på en god måte. 

Vi leverer renseløsninger som er nedgravd, og renseløsninger som kan plasseres oppå bakken i de tilfellene der det er vanskelig å grave ned, for eksempel på grunn av permafrost eller fjellgrunn. I tillegg kan alle våre løsninger modulbygges slik at de kan enkelt utvides dersom belegget øker over tid. 

Utstyrer den norske fjellheimen med renseanlegg

Biovac har gjennom mange år kloakkert flere turisthytter i den norske fjellheimen, blant annet Spiterstulen, Juvasshytta og Bessheim.

Juvasshytta har avløpsrenseanlegget plassert oppå bakken i et prosesshus grunnet permafrost. Spiterstulen benytter seg av et standard Biovac-anlegg der anlegget er plassert i et anleggsrom. Renseanlegget som har blitt installert på Bessheim er fra vår nye serie med store nedgravde avløpsrenseanlegg. 

Helautomatisert og arbeidsbesparende

Dersom en kunde regner med fremtidige utvidelser, vil dette bli tatt hensyn til i prosjekteringen både mekanisk, elektrisk og styringsmessig. 

Turisthytter ønsker som regel lite fokus på sitt renseanlegg, og er mer opptatt av turistbesøk og sine kunder. Det er nettopp derfor det er lurt å velge et Biovac-anlegg som er helautomatisert og krever lite tilsyn. 

Renseprosessen i våre renseanlegg kalles SBR med aktivt slam, og er den mest robuste prosessen man kan bruke ved varierende belastning og der store deler av året er uten tilførsel av kloakk. Et slikt avløpsrenseanlegg kan kunden «glemme» det meste av tiden, og er enkelt å drifte. 

Kontakt oss

Biovac har levert 250 større anlegg i Norge og resten av verden, og har en svært bred erfaring med forskjellige typer kundebehov. Trenger du løsninger for avløp? Ta kontakt med vår prosjektavdeling, så finner vi en god og problemfri løsning for ditt avløp. Ring oss på nummer 63 86 64 60, eller kontakt prosjektavdelingen i Biovac her.

MinirenseanleggEtterpolering
Robust løsning for bakteriefjerning  

Biovac har i over 40 år levert avløpsrenseløsninger i Norge, og vi ser et økende ønske om komplette pakkeløsninger for etterpolering, som er enkle å bestille og enkle å installere. 

Les mer

Infiltrasjon
Biovac, din samarbeidspartner på avløpsløsninger - også infiltrasjonsanlegg

Mange steder i Norge er tradisjonell infiltrasjonsløsning den foretrukne løsningen for rensing av private avløp der man ikke kan koble seg på offentlig kloakk. 

Les mer

Avløpsvalg
Avløpsanlegget – Et valg for hele livet

Det finnes mange ting å tenke på når du skal skifte ut avløpet, og det kan være vanskelig å velge riktig. Vi går gjennom prosessen og kommer med smarte tips og råd før du gjør en av de viktigste investeringene i ditt liv.

Les mer

Små avløpsrenseanlegg ≤ 50 pe for rensing av avløpsvann fra hus og hytter. For inntil 10 boenheter (50 pe)

Store avløpsrenseanlegg > 50 pe. Både nyetableringer og rehabiliteringer. Fra 70 pe og oppover. Faller inn under kapittel 13 i Forurensningsforskriften.

Pumpestasjoner benyttes når du har behov for å flytte avløpsvann til kommunale eller private hovedledninger. Vi tilbyr også serviceavtale på våre pumpestasjoner gjennom vårt nettverk av serviceteknikere.