Biovac, din samarbeidspartner på avløpsløsninger - også infiltrasjonsanlegg

Mange steder i Norge er tradisjonell infiltrasjonsløsning den foretrukne løsningen for rensing av private avløp der man ikke kan koble seg på offentlig kloakk. Biovac støtter at der det er hensiktsmessig, så velger man infiltrasjon med stedlige masser som rensemedium. Det forutsetter at dette gjøres på riktig måte, og at anlegget dimensjoneres og bygges iht. dagens VA-normer og regler.

Når man skal etablere et infiltrasjonsanlegg skal det i forkant utføres grunnundersøkelser som danner grunnlaget for valg av renseløsning. Det man vil vite er bl.a. jordmassenes hydrauliske kapasitet, infiltrasjonsevne og egenskaper som rensemedium.

Basert på resultatet kommer man frem til hvilken løsning som vil være best egnet, og mest økonomisk. Hvis undersøkelsene viser at man trenger svært store arealer for å oppnå god nok renseevne, kan alternative løsninger som f.eks. minirenseanlegg, være et bedre valg både for miljøet og lommeboken.

Det er viktig at infiltrasjonsanlegget dimensjoneres riktig. Slamavskilleren som først tar imot avløpsvannet, må ha stor nok kapasitet. Vanligvis holder det med 4m3 til 1 bolig og 7m3 til 2 boliger, men er det boliger med utleieenheter må disse også tas med i beregningen.

Avløpsvannet fordeles så videre ut til infiltrasjonsområdet med likt trykk over det hele. For å oppnå dette setter man en pumpekum mellom slamavskiller og infiltrasjon.

Avløpsvannet fordeles via en manifold ut i 32 mm rør med 6 mm hull på 3 sider med en hullavstand på 1 meter. Infiltrasjonsgrøftene har en maks lengde på 24 meter og det monteres et peilerør i enden av infiltrasjonsfilteret.

Pumpekummen må dimensjoneres riktig slik at pumpen har kapasitet nok til å skape trykk til hele infiltrasjonsflata. Hvis pumpen har for liten kapasitet, vil den ikke klare å utnytte infiltrasjonsmassene godt nok. Renseevnen vil da reduseres, som igjen vil føre til kortere levetid for anlegget og unødvendig forurensning.

«Vår visjon er å sikre grunnlaget for alt liv. Rent vann!

MinirenseanleggSameie
Kun et steinkast unna Eidsvollsbygningen finner du "Biovac-kroken"

Langs en pittoresk grusvei i Eidsvoll kommune har naboer oppdaget verdien av samarbeid - også når det gjelder avløp. 

Les mer

MinirenseanleggEtterpolering
UV uten gjengroing - Robust løsning for bakteriefjerning

I mer enn 40 år har Biovac vært en ledende pioner innen avløpsteknologi, og vi har observert et økende behov for effektive og enkle etterpoleringsløsninger. Vi er nå stolte av å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment - Biovac UV-Syklon. 

Les mer

MinirenseanleggSameieBefaring
En suksesshistorie i avløpsrensing 

I den lille bygda Vannfjord står innbyggerne overfor en utfordrende situasjon. Kommunen har pålagt alle husstander som ikke er koble til offentlig avløp, om å oppgradere sine avløpssystemer.  

Les mer