2 hytter, 12 sengeplasser

Haco GV-H2

 

Gråvannsanlegget GV-H2 er beregnet for 1-2 hytter, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride 12 sengeplasser og 3 måneders bruk i året.

 

  12 Sengeplasser/3 mnd 
  For nedgraving
 

Slamtømmes etter behov, men minimum hvert 4. år

Beskrivelse

Haco gråvannsanlegg består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48 «slamavskiller». Anlegget benyttes på hytte der toalettavløpet ledes til tett tank eller annen separat løsning.

Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to filterkummer, samt en inspeksjonskum. Biofilteret tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for gråvann» ift. filterflate og filterdybde. Anlegget er beregnet for nedgraving.

  • Godt egnet for hytter i områder med sårbar natur eller
    strenge rensekrav
  • Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
  • Gode renseresultater uavhengig av belastning
  • Inspeksjonskum, som er tilrettelagt for prøvetaking
  • Mulighet for pumpe, der det ikke er selvfall ut fra
    inspeksjonskummen

GV-H2

 

Slamavskiller med pumpekum H/Ø (volum), vekt 1850/1600 mm (2 m3), 130 kg
Inspeksjonskum H/Ø, vekt 1750/600 mm, 20 kg
Filterkum, H/Ø, vekt 1500/2400 mm, 2500 kg
Pumpe, Spenning/Effekt 230 V/450 V
Alarm (lyd/lys), Spenning/Effekt
230 V/12 V

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon GV-H2
Monteringsanvisning GV-H2
Tegning GV-H2
Brukerinstruks gråvannsanlegg
Brukerinstruks koblingsskap

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp