1 hus (5 pe)

Gråvannsanlegg GV-B1

 

Gråvannsanlegget GV-B1 er beregnet for 1 hus, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride normal husholdning (5 pe).

 

  5 pe 
  For nedgraving
  Slamtømmes etter behov, minimum hvert 4. år

Beskrivelse

Anlegget består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48 «slamavskiller». Samt en filterkum og en inspeksjonskum. Biofilteret tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for gråvann» ift. filterflate og filterdybde.

Anlegget benyttes der toalettavløpet ledes til tett tank eller annen separat løsning. 

  • Godt egnet for hytter i områder med sårbar natur eller strenge rensekrav
  • Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
  • Gode renseresultater uavhengig av belastning
  • Inspeksjonskum, som er tilrettelagt for prøvetaking
  • Mulighet for pumpe, der det ikke er selvfall ut fra inspeksjonskummen

Gråvannsanlegg GV-B1

Antall PE 5
Slamavskiller volum  1 m3
Slamavskiller høyde  1800 mm
Slamavskiller diameter 2000 mm
Slamavskiller vekt 170 kg
Inspeksjonskum høyde 1750 mm
Inspeksjonskum diameter 600 mm
Inspeksjonskum vekt 20 kg
Filterkum høyde 1900 mm
Filterkum diameter 2400 mm
Filterkum vekt 260 kg
Pumpe spenning 230V
Pumpe effekt 450V
Alarm spenning 230V
Alarm effekt 12V

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon GV-B1/B2
Monteringsanvisning GV-B1
Tegning GV-B1
Brukerinstruks gråvannsanlegg
Brukerinstruks koblingsskap

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp