<p>Vannmettet etterpolering</p>

Vannmettet etterpolering

1-2 hus

Etterpoleringsfilter for tilbakeholdelse av næringsstoffer for inntil 2 hus. Benyttes sammen med Biovac® minirenseanlegg

 

Vannmettet etterpolering er beregnet for effektiv restfjerning av fosfor og organisk materiale. 

 

  1-2 hus
  For nedgraving
 

Slamtømmes etter behov, men minimum hvert 4. år

Beskrivelse

Vannmettet EP består av en slamsikringskum og et vannmettet etterpoleringsfilter med filtermasse beregnet for dette formålet.

Det vil alltid stå vann i filteret. Filteret fylles med renset avløpsvann fra minirenseanlegg og slamavskiller. Avløpsvannet har god oppholdstid i biofilteret før det igjen renner ut. Denne prosessen bidrar også til bakteriereduksjon.

Produktfordeler

  • Effektiv tilbakeholdelse av restorganisk stoff og rest fosfor
  • Begrenser gjengroing av etterfølgende utslippsgrøfter
  • Mulighet for enkel prøvetakning i filterkum
  • Enkel installasjon

Vannmettet etterpolering 1 hus

  Slamavskiller, 1 hus, 1 m3 Vannmettet EP, 1 hus
Høyde 1680 mm 1350 mm
Diameter 1200 mm 2000 mm
Senter innløp fra bunn tank 1130 mm 700 mm
Senter utløp fra bunn tank 1030 mm 675 mm

Vannmettet etterpolering 2 hus

  Slamavskiller, 1 hus, 2 m3 Vannmettet EP, 2 hus
Høyde 1850 mm 17050 mm
Diameter 1600 mm 2400 mm
Senter innløp fra bunn tank 1255 mm 1050 mm
Senter utløp fra bunn tank 1155 mm 1000 mm

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon Vannmettet etterpolering
Monteringsanvisning Vannmettet etterpolering, 1 hus
Monteringsanvisning Vannmettet etterpolering, 2 hus

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp