Service, drift og vedlikehold

Montering, drift og service utføres av vårt landsdekkende nettverk av sertifiserte serviceteknikere. I tillegg har vi egne montasjeledere, automasjonsingeniører og teknikere dedikert til våre større prosjekterte renseanlegg. Disse innehar solid kunnskap og lang erfaring med Biovac® avløpsrenseanlegg.

Anleggene er utformet på den måten at renseprosessen starter først når det er tilstrekkelig med avløpsvann i mottakstanken. I perioder med lav eller ingen tilrenning, vil anlegget bli stående på “vent”. Dette bidrar blant annet til lav slamproduksjon og lavt forbruk av kjemikalier, noe som igjen gir lavere driftskostnader.

Det ligger store besparelser i bruk av Biovac® renseanlegg. Store poster på driftsbudsjettet er erfaringsmessig lønninger og drift av ventilasjonssystemer.

  • Lønnsutgiftene kan reduseres ved å legge inn sikkerhet og automatisk feilvarsling
  • Utgifter til ventilasjonssystemer er fjernet ved å bruke lukkede tanker med avlufting over tak
  • Lav slamproduksjon, lavt forbruk av kjemikalier og vedlikeholdsfrie prosesstanker bidrar også til lave drifts-kostnader

Automasjon/styring
De senere års utvikling innen datateknologi har gjort det mulig å utvikle styringsverktøy som er enkelt, driftssikkert og økonomisk anvendbart også på mindre renseanlegg. Som standard leveres det en robust og driftssikker PLS med touch operatørpanel der driftsoperatøren enkelt kan logge seg på og hente ut driftsdata, driftsparametere, trender etc. i tillegg leveres rimelige kundetilpassede systemer for fjernovervåking og styring av renseanlegget

Kontakt prosjektavdelingen
Mulig med flere kryss

Firma eller kommune

Har du bilder, eller dokumenter som vil hjelpe oss i å besvare din henvendelse, kan du laste de opp her

Marius Eilertsen Skinlo

Avd. leder Prosjekt SBR

+47 97157418
marius.skinlo@biovac.no

Geir Vestby

Salgsleder prosjekt

+47 458 33 060
geir.vestby@biovac.no

Knut Eggum

Prosjektleder

+47 915 63 702
knut.eggum@biovac.no

Stig Atle Andersen

Prosjektleder

+47 412 08 198
stig.andersen@biovac.no

Prosjektering og konsulenttjenester i forbindelse med anlegg større enn 50 pe. Prosessberegninger, tegninger og løsninger tilpasset ditt behov.

Gratis og uforpliktende befaring utført av våre sertifiserte forhandlere. Ofte i samråd med med kommune og lokal servicetekniker.

Service, drift og vedlikehold utføres av vårt landsomfattende servicekorps bestående av sertifiserte serviceteknikere med lang og bred erfaring.