Birketveit Renseanlegg

500 pe

 

Biovac har rehabilitert Birketveit Renseanlegg for Iveland kommune. Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg i eksisterende prosessbygg da dette ville spare kommunen for store summer.

Underliggende volumer ble omgjort til steinfang, mottakstank og slamlager og taket ble hevet med ca. 1 meter. De underliggende volumene ble støpt igjen og det ble deretter plassert reaktorer i rotasjonsstøpt PEH over bassengene for å utnytte plassen. Dette resulterte i et meget kompakt og driftsvennlig renseanlegg med bl.a tørroppstilte pumper for enkel service.

Alt av utstyr (ventiler, pumper, blåsere og røropplegg) er enkelt tilgjengelig for driftsoperatøren. Anlegget er dimensjonert for ca. 500 personer og mottar normalt kommunalt kloakkavløp fra husholdninger.

 

  500 PE 
Rehabilitering   Rehabilitering
     
Prosjektavdelingen
Kontakt vår prosjektavdeling

Har du spørsmål rundt større avløpsrenseanlegg, store pumpestasjoner, mobile renseanlegg eller rehabilitering av eldre kommunale renseanlegg, står våre ingeniører og prosjektledere klare til å bistå deg

Kontakt oss

Aktuelt
En sparringspartner med gode løsninger 

Intervju med Eskil Møllegaard, Teknisk direktør i Biovac

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

Les mer

Referanseanlegg
Birketveit Renseanlegg

500 pe

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg for Birkeland kommune i eksisterende prosessbygg. Dette sparte kommunen for store summer.

Referanseanlegg
Nye Røysing Renseanlegg

SBR 0315, 000 pe

Tekst

LES MER