Nytt hovedrenseanlegg i Hornindal kommune

2260 pe

 

Biovac Environmental Techology AS har i mai/juni 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget, som Biovac leverte allerede i 1992, er beholdt for å redusere byggekostnader. Renseanlegget ligger idyllisk til ved bredden av Hornindalsvatnet (Europas dypeste innsjø) og er bygget med reaktorer plassert ute. Anlegget er dimensjonert for 2260 personer, og skal ta imot avløp fra både hus og hyttebebyggelse i Hornindal kommune

Den første utbyggingen var et 200 pe (personekvivalenter) anlegg for Hornindal skule og boligfeltet Kirkehornsbakkane, fullført i 1992. Det andre anlegget, på 750 pe, ble satt i drift i 1997, og er plassert like ved Hornindalsvatnet på Ytrehorn, og er det anlegget som nå er oppgradert. Dette anlegget dekker hele sentrumsområdet. Daværende Teknisk sjef, Jarle Tvinnereim uttalte i forbindelse med den første utbyggingen: “Selv om det er en tung investering for en liten kommune, er det viktig å ta vare på de verdiene som rent vann gir oss i fremtiden“.

 

  2260 PE 
Rehabilitering   Hovedrenseanlegg
     
Prosjektavdelingen
Kontakt vår prosjektavdeling

Har du spørsmål rundt større avløpsrenseanlegg, store pumpestasjoner, mobile renseanlegg eller rehabilitering av eldre kommunale renseanlegg, står våre ingeniører og prosjektledere klare til å bistå deg

Kontakt oss

Aktuelt
En sparringspartner med gode løsninger 

Intervju med Eskil Møllegaard, Teknisk direktør i Biovac

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

Les mer

Referanseanlegg
Ytrehorn Renseanlegg

2260 pe

Biovac har i 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget ble beholdt for å redusere byggekostnader.

LES MER