1 hus

Forbehandlingsanlegg FB-B1

 

Forbehandlingsanlegget FB-B1 er beregnet for samlet avløpsvann fra 1 hus, og skal kombineres med infiltrasjon.

Anlegget gjør det mulig å benytte infiltrasjon til tross for marginale masser. Ved forbehandling av avløpsvannet vil man kunne redusere infiltrasjonsarealet med inntil 75%.

 

  5 PE
  Slamtømmes hvert år

Beskrivelse

FB-B1 består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert iht. VA-Miljøblad nr. 48. Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to filterkummer, samt en resirkulasjonskum (se også FB-H1 og FB-H2)

  • Godt egnet for hytter i områder med sårbar natur eller strenge rensekrav
  • Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
  • Gode renseresultater uavhengig av belastning
  • Inspeksjonskum, som er tilrettelagt for prøvetaking

Forbehandlingsanlegg FB-B1

Dimensjonert for 5 pe
Slamavskiller med pumpekum volum  3 m3
Slamavskiller høyde  1900 mm
Slamavskiller diameter 2000 mm
Slamavskiller vekt 170 kg
Slamavskiller Innløp fra topp/bunn 665 mm/1235 mm
Resirkulasjonskum høyde 1750 mm
Resirkulasjonskum diameter 600 mm
Resirkulasjonskum vekt 20 kg
Filterkum høyde 1500 mm
Filterkum diameter 2400 mm
Filterkum vekt 250 kg
Pumpe spenning 230V
Pumpe effekt 500W
Alarm spenning 230V
Alarm effekt 12W

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon FB-B1

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp